کوکتل فرانکس، جدیدترین سوسیس کوکتل تولید شده در شرکت پاکدام پارس می باشد  که با درجه خلوص 80 درصد، سعی در ارائه بالاترین کیفیت و ارزش غذایی در محصولات سوسیس کوکتل را دارد.

سوسیس کوکتل فرانکس (80% گوشت قرمز)

کوکتل فرانکس، جدیدترین سوسیس کوکتل تولید شده در شرکت پاکدام پارس می باشد  که با درجه خلوص 80 درصد، سعی در ارائه بالاترین کیفیت و ارزش غذایی در محصولات سوسیس کوکتل را دارد.

سوسیس کوکتل مخصوص انگشتی (70% گوشت قرمز) به خاطر سایز کوچکتر سریع تر سرخ می شود و کمک فراوانی به سرعت می کند.

سوسیس کوکتل مخصوص انگشتی (70% گوشت قرمز)

کوکتل مخصوص انگشتی  از محصولات جدید سوسیس کوکتل پاکدام پارس است که با توجه به درصد بالای گوشت و ظاهر ویژه اش می تواند در بسیاری از خوراکهای سوسیس و کالباس به کار شما بیاید.

سوسیس کوکتل دودی با درصد بالای گوشت و طعم لذیذ دودی

سوسیس کوکتل مخصوص دودی (70% گوشت قرمز)

کوکتل مخصوص دودی یگی دیگر از محصولات سوسیس کوکتل پاکدام پارس است که با توجه به درصد بالای گوشت و طعم دودی منحصر به فرد محصول، طرفداران این ویژگی ها را خرسند می سازد.

سوسیس کوکتل پنیر پاکدام پارس، علاوه بر درصد بالای گوشت و طعم ویژه سوسیس کوکتل، با استفاده از پنیر مخصوص ترکیبی متفاوت را برای شما به ارمغان آورده است.

سوسیس کوکتل پنیر (70% گوشت قرمز)

سوسیس کوکتل پنیر از نخستین روزهای ورودش به بازار مصرف به سرعت گوی سبقت را از بسیاری از سوسیس ها و چه بسا محصولات سوسیس و کالباس در استفاده خانگی و اغذیه فروشی ها ربود.

سوسیس کوکتل بلغاری یکی از قدیمی ترین محصولات سوسیس کوکتل برخاسته از منطقه بالکان است.

سوسیس کوکتل بلغاری (70% گوشت قرمز)

سوسیس کوکتل بلغاری یکی از قدیمی ترین محصولات سوسیس کوکتل می باشد که اصالتا برخاسته از منطقه بالکان است. سوسیس کوکتل بلغاری همانطور که از نامش پیداست یک سوسیس کوکتل بلغاری است.